René Magritte

René Magritte var en belgisk målare som framförallt blivit känd för sina surrealistiska målningar. Karakteristiskt för dessa var att han målade vanliga föremål i mycket ovanliga kontexter, och utmanade betraktarens […]

De dyraste konstverken

Det är svårt att sätta ett pris på konst men det hindrar inte människor från att spendera hundratusentals av kronor på det. Allt från Pablo Picasso till Jackson Pollock går […]

Konstnärer som blev kända efter sin död

Att många konstnärer från tidigare århundraden levde i misär och inte blev upptäckta förrän efter sin död är lika mycket sanning som myt. Många konstnärer fick ett lokalt erkännande under […]

Vad är konst?

Frågan om vad som är konst har funnits länge. Hur vi definierar begreppet har sett olika ut under olika perioder. Vad som räknas som konst har skiftat, liksom konstverkens och […]