lina

Börja samla på konst

Att samla på konst eller att vara konstsamlare behöver inte vara något som är förbehållet de allra rikaste i samhället. Det är snarare något som alla som har en inkomst […]

René Magritte

René Magritte var en belgisk målare som framförallt blivit känd för sina surrealistiska målningar. Karakteristiskt för dessa var att han målade vanliga föremål i mycket ovanliga kontexter, och utmanade betraktarens […]