Är graffiti konst?

Du har säkerligen stött på graffiti i din vardag. Överallt kan man se små och stora verk som personer sprayat eller målat på väggar, tak och andra offentliga platser. Det finns många delade åsikter om graffiti, några tycker att det är vandalism medan andra säger att det är konst och ett uttryckssätt som bör försvaras och i vissa fall uppmuntras. Debatten om graffiti liknar den som ständigt förs om konst i allmänhet. Vad är konst och finns det verkligen ett svar som väger tyngre än andra? Vem bestämmer och har auktoritet i dessa frågor?

Graffiti väcker känslor

Idag har sprejkonsten ett starkt fotfäste och pryder många betongväggar runt om i landet. Borås stad är en i ledet som anammat graffitin som konst, under ett par dagar varje år arrangeras festivalen ”No Limits” vars idé är att låta konstnärer skapa konst under lagliga omständigheter. InförA young man holds a dark can of spray paint close to a blue wall to sketch his graffiti. festivalen anländer många internationella konstnärer för att ta del av den uppskattade och hyllade festivalen, däribland människor som också är ute efter inspiration. Med växande acceptans bland äldre gentemot graffitin som konst, blir även graffitin mer eftertraktat. ett uterum med graffiti på husväggen förknippas allt mindre med klotter och allt mer med fräsch och nytänkande konst. Trots det positiva uppsvinget för graffiti som accepterad konst är det många som ställer sig kritiska till uttryckssättet. Många frågor sig om graffiti exempelvis kan vara en inkörsport till grövre brottslighet. Man genomförde ett forskningsprojekt på uppdrag av SL, SJ och Skandia för att se om det fanns någon koppling. Man fann dock inget sådant samband.

Sverige och graffiti

I takt med att graffitin blir mer rumsren och trendig följer även det svenska regelverket efter. Målningen Fascinate i Bromsten, Stockholm är numera kulturmärkt graffiti och den första i sitt slag i landet. Det stora verket skapades redan 1989 av Circle och Tarik Saleh och har inspirerat massor av artister under åren. På den tiden var Fascinate den största målningen i Norden och en pelare i den kommande griffitikulturen i Sverige. Det var dock inte utan kamp som målningen blev skyddad. I 2008 fastslogs det att Fascinate stred mot nolltoleransen i huvudstaden och att den borde försvinna i samband med att byggnaden skulle rivas. Det såg länge ut som ett av Sveriges viktigaste bidrag till graffitiscenen skulle försvinna men flera år efter kom ett beslut som skyddar målningen. Det dröjde sju år från att graffitiexperterna Jakob Kimvall och Tobias Barenthin Lindblad skrev och bad om att skydda Fascinate men de vann tillslut kampen om väggen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *