Modern konst

Modern konst är ett brett begrepp som anknyter till många skolor inom konsten. Ursprunget är modernismen, en tanketradition som blomstrade i början av 1900-talet och som innebar nya synsätt inom bland annat estetik. Ofta menar man att modern konst står i ett motsatsförhållande till traditionell konst. Det handlar om konst som skapat sina egna riktlinjer för vad som är ”tillåtet” och för vad som har kvalitet. Många förknippar den moderna konsten med ickeföreställande tavlor. Alltså tavlor som inte är en avbildning av något konkret utan abstrakta uttryck för till exempel känslor och inre bilder. Modern konst ska inte blandas ihop med postmodern konst som är en riktning som förhåller sig till och gör upp med de moderna konstens oskrivna regler.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *