Konstnärer som blev kända efter sin död

Att många konstnärer från tidigare århundraden levde i misär och inte blev upptäckta förrän efter sin död är lika mycket sanning som myt. Många konstnärer fick ett lokalt erkännande under sin levnadstid, men kanske inte alltid för de tavlor som vi minns dem för idag. Vincent Van Gogh (1853-1890) brukar betraktas som urtypen för den lidande konstnären. Hans konstverk är suggestiva och känslosamma, ofta i mörka, drastiska penseldrag. Hans stil kallas expressionism och är sprungen ur en post-impressionism. Hans sorgliga öde tog honom från mentalsjukhus till självmord och Van Gogh är även känd för att han skar av sitt eget öra i en desperat aktion av depression.Konstnärer som blev kända efter sin död 2

Revolutionerande konstnärer

Att vara konstnär innebär att man hela tiden måste kunna återuppfinna sig själv och sin omvärld. Oavsett vilken stil man använder sig av eller vilken konstform, innebär skapandet att man tar fram och realiserar nya idéer, känslor och tankar. Man gör synligt eller hörbart det som tidigare är en abstraktion. De impressionistiska målarna med Claude Monet och August Renoir i spetsen lyckades förmedla konkreta stilleben och landskap samtidigt som stilen gör betraktaren medveten om förgängligheten och det omedelbara i nuet. Impressionismen var en av de första stilarna att frångå det rena avbildandet. Efter impressionismen lyckades många konstnärer utveckla stilar som expressionism, symbolism, kubism och minimalism för att nämna några få. Med alla dessa stilar uppfinner konstnärer nya sätt att tolka omvärlden på, vilket visar oss de samtida värden. Därmed blir konsten en spegel av ett sinne men också en hel tidsepok. Konstnärernas olika stilar ger oss insikt i omvärldens samtida tumult och behovet av nya synsätt.

Finns det bra konst?

Begreppet konst är idag bredare än någonsin och ordet används i en mängd sammanhang som inte alltid har anknytning till den klassiska bildkonsten. Måleriet har historiskt sett, tillsammans med skulptering, varit en konstnärs huvudsyssla. Men med progressivt tänkande har konsten idag en mängd olika genres och användningsområden. Filosofiskt kan vi prata om levnadskonst, men också använda uttryck som stridskonst eller ingenjörskonst. Martial Arts är det engelska ordet för kampsport. Att överhuvudtaget kunna definiera vad som är konst har blivit svårare och svårare samtidigt som man nästan slutat tala om ”bra” eller ”dålig” konst. Den post-moderna eran har luckrat upp begreppen och ifrågasätter vem som håller i mätstocken när det gäller något så subjektivt som konst. Att bedöma och betrakta konst efter funktion och samhällsnytta blev under 1900-talet mer och mer förknippat med fascism och diktaturer, som i Kina, Nazi-Tyskland eller Sovjetunionen. Idag fungerar konsten fritt och genom att inte låta sig kategoriseras som ”bra” eller ”dålig” kan många konstnärer fortsätta utveckla konstformerna och begreppen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *