admin

Konstnärer som blev kända efter sin död

Att många konstnärer från tidigare århundraden levde i misär och inte blev upptäckta förrän efter sin död är lika mycket sanning som myt. Många konstnärer fick ett lokalt erkännande under […]

Vad är konst?

Frågan om vad som är konst har funnits länge. Hur vi definierar begreppet har sett olika ut under olika perioder. Vad som räknas som konst har skiftat, liksom konstverkens och […]