Algoritmstyrd konsthall i Stockholm

Konst som social interaktion och som en del av digital infrastruktur? Ja, det börjar bli allt vanligare att konstnärer samarbetar på olika sätt, i och med den digitala revolutionen behöver de inte ens befinna sig i samma rum längre. Eller ens på samma kontinent. Detta bestämde sig Cameron McLeod, grundare av konsthallen Platform Stockholm, för att utnyttja när nya konstnärer skulle väljas ut till utställningarna. Det tidigare systemet ansågs ineffektivt och verkade väldigt oengagerande, då får personer över huvud taget valde att delta i urvalsprocessen – nu har intresset för konsthallen exploderat.

Digitaliseringen i vardagen

Här är konsthallen som styrs av en algoritm. Platform Stockholm är ett kollektiv av ateljéer och utställningslokaler på Lövholmen i Stockholm. Här huserar 110 konstnärer i 64 olika studios. Sedan 2013 jobbar man med en revolutionerande urvalsmetod för internationella konstnärer – nämligen en algoritm. Algoritmen bygger på att olika konstnärer kan välja vilka de vill samarbeta med, vilket leder till en helt ny sorts interaktion när de sedan sammanförs och genomför en utställning tillsammans. Tanken med detta, enligt konsthallens grundare Cameron McLeod, är bland annat att öka den sociala interaktionen men också att öka engagemanget kring urvalsprocessen. Sedan starten 2013 har de internationella ansökningarna ökat explosionsartat från 100 till 1300 stycken.

Algoritmen sprider sig globalt

Sedan starten 2013 har intresset för konsthallen och dess utställningar ökat. Genom att konstnärerna själva får vara med och påverka vilka de samarbetar med uppstår en ny sorts dynamik, vilket verkar uppskattas med tanke på det ökande antalet ansökningar om att få ställa ut. Algoritmen var något alldeles nytt när den lanserades, men har nu spridit sig utanför landets gränser och bland annat använts i Norge, Danmark och Litauen. Urvalssystemet bygger på att konstnärer lägger upp en profil med en kort presentation av sitt konstnärskap, alla kan se varandra och därefter välja vilka de skulle vilja samarbeta med. Algoritmen väljer sedan ut en grupp konstnärer som dels har valt ut varandra, dels har blivit valda av flera andra inom systemet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *